Piotr „Sadi” Sadowski

 

Zawsze czekałem na książkę, w której początki polskiego hip hopu zostałyby opisane chronologicznie, a hip hop jako całość przedstawiony byłby jako uliczna sztuka niekojarzona wyłącznie z muzyką rap. W końcu się doczekałem – taka książka została napisana przeze mnie.

 


SADI

Urodzony w 1968 roku. Z kulturą hip hop związany od początku lat 80. Pionier hip hopu w Polsce, b-boy, aktywista hiphopowy. Jeden z pierwszych tancerzy breakdance w Polsce. Pionier Universal Zulu Nation w Polsce, oryginalny członek OldSchoolers Crew, pomysłodawca idei Generacja True School. Autor książki Polski hip hop posiada wiele twarzy.

WPROWADZENIE

Niektore działania / dokonania / wydarzenia

1983: pierwsze doświadczenia z tańcem breakdance (breaking i popping), muzyką funk, rap, electro funk oraz pierwsze zetknięcie się z terminem Universal Zulu Nation.

1984-1988: promowanie oryginalnego wizerunku hip hopu jako subkultury oraz terminu Universal Zulu Nation, pokazy breakdance w nocnych klubach na terenie Beskidu Ślaskiego, artystyczna działalność jako uliczny tancerz (b-boy).

1988-1990: prezentacja breakingu na amatorskiej scenie teatralnej (czasy komunistycznej Polski) i propozycja współpracy z zawodowym zespołem „Granica” z Warszawy.

1990: rozpoczęcie wieloletniej współpracy z Graffem – pionierem graffiti w Polsce oraz założycielem legendarnej grupy Bronx Rock Robot.

1990-1995: promowanie oryginalnego wizerunku hip hopu i jego fundamentalnej idei pokoju, szacunku i jedności w hiphopowych środowiskach młodzieżowych generacji lat 90. na terenie Polski południowej.

1995: nawiązanie kontaktu z główną siedzibą organizacji Universal Zulu Nation w Nowym Jorku, w dzielnicy Bronx.

1998: członkostwo w Universal Zulu Nation Worldwide,  zapoczątkowanie Universal Zulu Nation w Polsce,oraz wprowadzenie tego terminu do świadomości polskiego środowiska hip hop.

1999-2003: promowanie artystycznej hiphopowej działalności – Zulu Style, organizowanie i koordynowanie hiphopowych imprez i wydarzeń na polskiej scenie hip hop.

1999:

 • rozpoczęcie współpracy dziennikarskiej z miesięcznikem „Hip Hop Magazyn”.
 • spotkanie z Ojcem Chrzestnym kultury hip hop – Afrika Bambaataa.
 • zorganizowanie pierwszej imprezy hip hop w Polsce pod szyldem Universal Zulu Nation obejmującej wszystkie cztery elementy kultury hip hop: DJ-ing, breaking MC-ing, graffitti.

2000:

 • udział w pierwszej polskiej edycji Mayday 2000 w Spodku, w Katowicach jako niezależne, undergroundowe media internetowe – Zulu Style.
 • spotkanie z didżejem Afrika Islam – oryginalnym członkiem Zulu Kings, Rock Steady Crew.
 • zorganizowanie mistrzostw Polski breakdance „Breakers Revenge 2000” w Wiśle.

2001:

 • udział w „IX Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy TVP Katowice”.
 • prowadzenie kultowej imprezy hip hop „Mogilno – No Drugs”.

2002-2003:

 • prowadzenie kultowej imprezy hip hop „Mogilno – No Drugs”.

2003: 

 • z incjatywy Hirka Wrony udział w Festiwalu Hip Hop Opole.
 • koordynacja i prowadzenie hiphopowych warsztatów „Zulu Mówi Hip Hop – Hip Hop Day” w Kamiennej Górze.

2010: przystąpienie do OldSchoolers Crew.

2013-2015: praca nad powstaniem autorskiej książki, jedynej książki o początkach kultury hip hop w Polsce bez cenzury: Polski hip hop posiada wiele twarzy.

2015: wydanie pierwszej, undergroundowej, limitowanej edycji (300 egzemplarzy) książki Polski hip hop posiada wiele twarzy (wydawca: Mariusz Najwer, 2015),

2018: wydanie drugiej, limitowanej edycji (200 egzemplarzy) książki Polski hip hop posiada wiele twarzy z okazji 10 rocznicy istnienia Oldschoolers Crew (wydawca: Dziurawe Sample, 2018).

2019: oficjalne wydanie na własny koszt w pełni poprawionej i rozszerzonej trzeciej edycji książki Polski hip hop posiada wiele twarzy (wydawca: Sadi, dystrybucja: Poligraf, 2019).

ROZWINIĘCIE 

W latach 1983–1990 Sadi brał czynny udział w budowaniu i rozpowszechnia-niu kultury hip hop na terenie Polski południowej. W 1988 roku, tj. w czasach komunistycznych (bez udziału mediów) wprowadził breakdance na amatorską scenę teatralną, otrzymując propozycję współpracy w zawodowym zespole artystycznym „Granica” z Warszawy. Od 1990 roku Sadi kontynuował propago-wanie oryginalnego wizerunku hip hop w środowiskach młodzieżowych.

W 1995 roku Sadi własnymi siłami nawiązał kontakt ze światową organizacją promującą hip hop na wszystkich kontynentach – Universal Zulu Nation – z sie-dzibą w Nowym Jorku. Po trzech latach wymiany wyłącznie listownej korespondencji Sadi został członkiem tej organizacji i tym samym wraz z Graffem prekursorem Universal Zulu Nation w Polsce.

W 1998 roku Sadi i Graff zaczęli działać jako Zulu Style Poland promując orygi-nalny wizerunek kultury hip hop. Na przełomie lat 90. i milenijnych, Sadi akty-wnie działał na rzecz polskiego hip hopu. W lutym 1999 roku rozpoczął dziennikarską współpracę z miesięcznikiem „Hip Hop Magazyn” z Częstochowy. W dobie braku ogólnodostępnego internetu był organizatorem ogólnopolskich imprez hiphopowych, m. in.: „Zulu Style – Hip Hop Style” (1999), Mistrzostw Polski Breakdance – „Breaker’s Revenge” (2000) czy „19 Rocznica Kultury Hip Hop w Polsce” (2003). Uczestniczył w takich projektach jak: „IX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy TVP Katowice” (2001), „Festiwal Hip Hop Opole TVP1” (2003) oraz prowadził takie imprezy jak „Mogilno – No Drugs” (2001, 2002, 2003), hiphopowe warsztaty „Zulu Mówi Hip Hop – Hip Hop Day” w Kamiennej Górze (2003) i wiele innych.

W 2010 roku rozpoczął współpracę z Old Schoolers Crew. W 2012 roku Sadi i Graff widząc mnóstwo wirtulanych informacji-dezinformacji na temat kultury hip hop w Polsce rozpoczęli pisanie książki Polski hip hop posiada wiele twarzy, której pierwsza, limitowana edycja została wydana 29 kwietnia 2015 roku. Pomimo faktu, iż jej wydanie zostało przemilczane przez polskie medialne środowisko kultury hip hop, to publikacja ta już w momencie wydania stała się klasykiem i najlepszą książką o polskim hip hopie otrzymując bardzo pozytywne opinie czytelników. Po sukcesie pierwszej edycji, ukazało się drugie limitowane wydanie Polski hip hop posiada wiele twarzy pod szyldem Dziurawe Sample. W 2019 roku Sadi indywidualnie na własny koszt wydał ostateczne, poprawione, rozszerzone, trzecie wydanie Polski hip hop posiada wiele twarzy, którego dystrybucją zajęła się firma Poligraf.

Sadi jest pomysłodawcą True School Generation – hiphopowego projektu skierowanego do polskiego undergroundu, który  bez udziału komercyjnych mediów ma na celu stałe samoumacnianie polskiego hip hopu jako całóści oraz uświadamianie innych co to jest Prawdziwa Szkoła w polskiej kulturze hip hop.

Działalność Sadiego – na długo przed tzw. boomem na hip hop w Polsce – inspirowała osoby związane z polskim undergroundem, zwłaszcza z tańcem i prawdziwą filozofią i ideą kultury hip hop. Zdaniem wielu, Sadi to jeden z najstarszych, najbardziej sukcesywnych i zasłużonych działaczy hiphopowych w kraju w latach 80. i 90. W czasach gdy nie istniał internet.

Napisz do autora na adres: sadi68@interia.pl