HIP-HOP TO SUBKULTURA

Generacja True School w Polsce narodziła się w 1983 roku. Pod wpływem pierwszej i drugiej generacji kultury hip-hop w USA zaczęło powstawać polskie środowisko b-boys, b-girls, dj’s, grafficiarzy/writerów, MC’s, raperów. Pomimo tego, że w polskim słownictwie wówczas nie istniały takie terminy jak hip-hop, old school, new school, true school, to polskie środowisko hip-hop ze względu na pierwszy, oryginalny wizerunek kultury hip-hop i jej idee mające swój początek w USA, zapoczątkowało w Polsce tak zwaną prawdziwą szkołę (True School).

W połowie lat 90. pojawili się przedstawiciele polskiej nowej szkoły (New School), którzy zaczęli wprowadzać różnego rodzaju nowatorstwo do kultury hip-hop, ale również no respect, pozerstwo i największą zgubę artysty – komercję. Dlatego niektórzy nadal propagowali oryginalny uliczny wizerunek kultury hip-hop i jej idee. W wyniku tego, nastąpiło połączenie przedstawicieli starej szkoły i indywidualnych przedstawicieli nowej szkoły, którzy zgadzali się pod względem artystycznym oraz ideologicznym. W ten sposób powstała kontynuacja prawdziwej szkoły (True School) z początku lat 80., która bez względu na pewne ewolucje i rewolucje w polskim hip-hopie, propagowała nadal analogowy obraz kultury hip-hop jako subkultury, co obecnie jest kontynuowane przez Generację True School w różnych regionach naszego kraju indywidualnie lub w grupach, utrzymując respekt dla starej szkoły, czyli dla tych, którzy zapoczątkowali podstawy polskiej kultury hip-hop w latach 80, a także respekt dla nowej szkoły czyli dla tych, którzy nadeszli w połowie lat 90. i późniejszych, oraz dla tych, którzy obecnie tak samo jak poprzednie generacje kontynuują historię kultury hip-hop w Polsce utrzymując True School Of Hip-Hop Culture w jej pełnej okazałości i klasie.

Generacja True School to b-boys, b-girls, didżeje, grafficiarze/writerzy, MC’s, raperzy reprezentujący wyłącznie oryginalne formy artystyczne kultury hip- hop takie jak Breaking, DJ-ing, Grafiiti, Rap w ich pełnej okazałości i klasie równocześnie utrzymując znaczenie wzajemnego szacunku i pozytywnych klimatów wewnątrz środowiska kultury hip-hop oraz rozpowszechniając niekomercyjną wiedzę na temat kultury hip-hop jako piąty element co jest podstawą w utrzymaniu hip-hopu jako subkultury. Jedna siła, jeden cel. to jest Generacja True School. Ze względu na swoją oryginalność Generacja True School to środowisko ludzi bez pozerstwa i agresji. Ludzi reprezentujących hip-hop jako sztukę i wartości z nią związanych. To ludzie otwarci na wiedzę i ambitni w swoim działaniu. Ludzie, którzy posiadają polską hip-hopową świadomość.